ผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดหนองบัวลำภู

 
   
   
   
   
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 0-4231-1501
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด(ชั้น4)
โทร.0-4231-2678  E-Mail : nongbualamphu@moi.go.th