พระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 
 

 
 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
       
 

 

 
 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าโคกกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
       
 

 
 

  โครงการอ่างเก็บน้ำวัดป่าพรหมวิหาร  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยโซมน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
       
 

   
 

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการก่อสร้างฝายห้วยบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
       
       
 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดป่าวุฒฑาราม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   
       
 

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา

 
       
 

 
 

โรงเรียนพิศาลวิทยา (โรงเรียนพระราชทานแห่งแรก)

โรงเรียนร่มเกล้า (โรงเรียนพระราชทานแห่งที่ 2)

 
       
 

 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

 
       
       
       
 

 
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  โทร 042316692   Email : nongbualamphu@moi.go.th