ด้านศาสนา

 

 เสด็จนมัสการพระไชยเชษฐา

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 เสด็จร่วมงานฉลองสมโภชน์พรหมวิหารเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 เสด็จสักการะรูปปั้นหลวงปู่หลอด ปโมทิโต 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 เสด็จเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล

อ่านเพิ่มเติม...