พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จนมัสการพระไชยเชษฐา ทรงถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และทรงหลั่งน้ำทักษิโษทก เมือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาสี ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู