พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จร่วมงานฉลองสมโภชน์พรหมวิหารเจดีย์ โดยร่วมใส่บาตรเช้า ๐๗.๐๐ น. ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ และร่วมสนทนาธรรมกับหลวงปู่สาย  เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๔  ณ วัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูสีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู