พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล และทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในพระเกศ “พระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์” ซึ่งเป็นพระพุธรูปที่ทรงสร้างถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553