กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   กระทรวงการคลัง พร้อมคณะขอเข้าพบแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. คลังฯ/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.45 น.   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอเข้าพบแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. ทางหลวงชนบท/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.50 น.   ปศุสัตว์หนองบัวลำภู ขอเข้าพบแสดงความยินดี พร้อมรายงานตัว ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สนง.ปศุสัตว์.นภ/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สนง.พาณิชย์/ ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน นภ. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน นภ. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.    ร่วมสภากาแฟ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน นภ. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมสภากาแฟ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน นภ. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ           เรียน  ผวจ.นภ.  รอง ผวจ.นภ.  ปจ.นภ.  และ หน.สนจ.นภ.   เพื่อโปรดทราบ