ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   - - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมจัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ห้องบันทึกเสียง สวท.นภ. ปชส./ผ้าพื้นเมือง โทนสีชมพู
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานร่วมการประชุมหารือการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพอง เชื่อมสองจังหวัด (ขอนแก่น-หนองบัวลำภู) ห้องประชุม 1 ที่ทำการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขื่อนอุบลรัตน์) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ ห้องประชุม สนง.กศน.จ.นภ. กศน.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานมอบนโยบายของผู้บริหารจังหวัดในการพัฒนาผ้าของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ พช./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2562 ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการฯ/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ประธานการประชุมหารือปรับผังบริเวณและปรับแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ร่วมประชุมหารือปรับผังบริเวณและปรับแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31