ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   - - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จังหวัดหนองบัวลำภู 37/2 หมู่ที่ 15 (สวนนงลักษณ์) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันภาพ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณสี่แยกตลาดแม่สำเนียง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อบจ./ชุดผ้าไทยพื้นเมือง ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31