ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   - - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองและอาสามัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอเข้าพบหารือเรื่องพิจารณาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. นายเวียงชัย แก้วพินิจ ส.ป.ก./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (กรณีจัดซื้อแว่นตา) ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (กรณีจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน) ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31