ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวรรณพล ต่อพล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
14.00 น.   ร่วมหารือและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ชั้น 3 กทม. สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29