ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู


วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
08.00 น.   รายการผู้ว่าฯพบประชาชน สวท.จ.นภ. ประชาสัมพันธ์/ชุดสุภาพ
09.00 น.    ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
09.30 น.   ร่วมประชุมสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31