ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู


วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
13.30 น.    ร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
15.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ การตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน สนง.ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู และออกตรวจที่ดินที่ทำการจัดสรรโครงการ "เมืองนางธานี" สนง.ที่ดิน จ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31