ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
09.30 น.   ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แหล่งน้ำสระหนองโน หมู่ 9 ต.หัวนา อ.เมือง - สนง.ประมง จว.นภ./ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
11.00 น.   ประธานปลูกไม้ยืนต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดินและโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่าศิลาวาส ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - สนง.พัฒนาที่ดิน/ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
13.00 น.   ประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ - โคขุนวากิว หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู - สนง.ปศุสัตว์ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31