ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
08.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
10.30 น.   ประธานในการมอบเงินกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด พมจ.นภ/ชุดสุภาพ
13.00 น.   ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานผลิตแหอวน บริษัท ไทยไดมอนด์ เน็ต จำกัด ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง รง.จ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30