ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
09.00 น.   ร่วมประชุมปรึกษาหารือการขอใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนง.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
13.30 น.   ร่วมประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31