ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
09.00 น.   ประธานเปิดการอบรมผู้ใช้งานระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
10.00 น.   ประธานการประชุมทำกำหนดการและการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 วัดพิศาลรัญญาวาส สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
14.00 น.   ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
16.00 น.   ประธานหารือแนวทางการใช้พื้นที่สาธารณะ อุทยาน Dino Park ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31