ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ลานหน้า สนง.อบจ.นภ. อบจ.นภ./ชุดสุภาพ
09.00 น.   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) กศน./ชุดสุภาพ
09.00 น.   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ตำรวจภูธรฯ/ชุดสุภาพ
10.00 น.   ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
13.00 น.   สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) สรรพสามิต/ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31