ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
06.45 น.   ประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ลานหน้า สนง.อบจ.นภ. อบจ.นภ./ชุดผ้าไทยสีชมพู
09.00 น.   สนง.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฎิบัติราชการรอง.(นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) สรรพสามิต/ชุดผ้าไทยสีชมพู
09.15 น.   สนง.สรรพากรหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฎิบัติราชการรอง.(นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) สรรพากร/ชุดผ้าไทยสีชมพู
09.30 น.   สนง.โยธาฯ หนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฎิบัติราชการรอง.(นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) โยธาฯ/ชุดผ้าไทยสีชมพู
11.00 น.   สนง.อัยการหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฎิบัติราชการรอง.(นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) อัยการ/ชุดผ้าไทยสีชมพู<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31