ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าพบประชาชน สวท.นภ ปชส.นภ/ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการจัดงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2562 หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พช.นภ./ชุดปกติขาว
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รง.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2562 หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พช.นภ./เครื่องแบบปกติขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) หอการค้า จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.    ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2562 หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พช.นภ./ชุดปกติขาว
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2562 หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พช.นภ./ชุดปกติขาว<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31