ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานกล่าวรายงาน นายอำพล กิตติอำพน องคมตรี และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว โรงเรียนนำร่อง แหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภูและการศึกษาเรียนรู้ดูงานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นอ.ศรีบุญเรือง/สนจ.นภ./รร.บ้านหนองกุงแก้ว/ชุดกากีคอพับแขนยาว
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ผ่านทางโทรศัพท์ - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.    ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.) ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุม ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน มิถุนายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30