ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู แรงงาน/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.30 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ” ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พัฒนาฝีมือแรงงาน/ชุดสุภาพ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ การตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน สนง.ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู และออกตรวจที่ดินที่ทำการจัดสรรโครงการ "เมืองนางธานี" สนง.ที่ดิน จ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน ตุลาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31