ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมต้อนรับองคมนตรี (นายอำพน กิตติอำพน) กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ร่วมกิจกรรมกีฬาวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดกีฬา
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ครูไทย ยุคใหม่ ใส่ใจ ICT หลีกหนี COVID-19” ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ศึกษาธิการ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดโครงการจัดประชุมเพื่อการชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ.2562 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แหล่งน้ำสระหนองโน หมู่ 9 ต.หัวนา อ.เมือง - สนง.ประมง จว.นภ./ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ออกติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลกุดดู่ - ปกครองจว./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานปลูกไม้ยืนต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดินและโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่าศิลาวาส ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - สนง.พัฒนาที่ดิน/ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ - โคขุนวากิว หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู - สนง.ปศุสัตว์ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าฯพบประชาชน สวท.จ.นภ. ประชาสัมพันธ์/ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-    ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 416 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกือกกาย) กรุงเทพมหานคร สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31