ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สนง.สหกรณ์ จ.นภ. ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.สหกรณ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านโคก ศูนย์ฝึกอบรม อบต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อสีเหลือง
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านเลขที่ 64 ม.3 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สนง.ศึกษาธิการ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ไปราชการ จ.ชลบุรี -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.)416 ชั้น4 อาคารรัฐสภา - สนจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมการคัดเลือก 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน”บวร”ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู วธ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
11.30 น.   ประธานออกตรวจสถานที่ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2563 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.50 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 416 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกือกกาย) กรุงเทพมหานคร สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31