ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   เยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ร้านหมูณัฐ เลขที่ 88 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.พาณิชย์ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   เยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ห้างสยามแม็คโคร สาขาหนองบัวลำภู สนง.พาณิชย์ จ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า ศูนย์ฝึกอบรม อบต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมตรวจจุดจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อแดง ณ ร้านหมูนัด และห้างสยามแม็คโค - สนง.พาณิชย์/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมการจัดงานเทศกาล เที่ยวหอยหิน กินลำไยฯ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.    ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า ศูนย์ฝึกอบรม อบต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.ปภ.จ.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31