ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน สวท.จ.นภ. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ท่องไปกิน...อินทผลัม” ไร่อินทผลัมคุณอนันต์ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สนง.เกษตร จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ประธานการแถลงข่าวการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น เวทีที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง ทสจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ท่องไปกิน...อินทผลัม” ไร่อินทผลัมคุณอนันต์ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู - เกษตร จว./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประจำงบประมาณ 2563 หอประชุมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวตากไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ร่วมการจัดงานแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"การทำยุทธหัตถี" ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พล่าซ่าอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี - สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จว.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.    ประธานตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางบ้านนากุดผึ้ง ม.3 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   เยี่ยมชมกิจกรรมในแปลงอินทผลัม "ท่องไปกิน...อินทผลัม" ไร่อินทผลัมคุณอนันต์ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สนง.เกษตร จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บริเวณแหล่งท่องเที่ยวตาดไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"การทำยุทธหัตถี" ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พล่าซ่าอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จว.นภ./ชุดสุภาพโทนสีเหลือง<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31