ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 วัดพัชรกิติยาภาราม ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 วัดพิศาลรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานทำบุญตักบาตร วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู - สนง.พระพุทธฯ/ชุดสุภาพ/โทนสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2563 วัดพัชรกิติยาภาราม ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2563 วัดพิศาลรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ประธานชมการแสดง แสง สี เสียง"ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา" ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา หมู่ที่ 7 บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - ผ้าไทย โทนสีเหลือง /ชุดสุภาพ/สนง.วัฒนธรรม.จว.นภ.
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
19.00 น.   ประธานในพิธีเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ชุดสุภาพ/โทนสีขาว/วัฒนธรรม
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2563 วัดพัชรกิติยาภาราม ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.    ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2563 วัดพิศาลรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดสุภาพโทนสีขาว
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
19.00 น.    ร่วมในพิธีเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชุดสุภาพ/โทนสีขาว/วัฒนธรรม
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31