ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ประธานเปิดงานแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดผ้าไทย ผ้าหนองบัวลำภู
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ร่วมพิธีเปิดงานแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - สนง.วธ.จ.นภ./ชุดผ้าไทย ผ้าหนองบัวลำภู
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.    ร่วมพิธีเปิดงานแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์ถ้ำสุวรรณคูหา” เวทีกลางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำถ้ำสุวรรณคูหา ม.7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดผ้าไทย ผ้าหนองบัวลำภู
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์ถ้ำสุวรรณคูหา” เวทีกลางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำถ้ำสุวรรณคูหา ม.7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดผ้าไทย ผ้าหนองบัวลำภู<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31