ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนบ้านนาสมนึก ม.6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./เสื้อ พอ.สว.
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมมอบหมายภารกิจการแสดง แสง สี เสียง ตำนวนเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน สวท.จ.นภ. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.29 น.   ประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดถ้ำสุวรรณคูหา ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา หมู่ที่ 7 บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - สนง.วัฒนธรรม จว.นภ./ผ้าไทยโทนสีขาว/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์บัญชีประชาชนด้านการท่องเที่ยวฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี - ท่องเที่ยวและกีฬาจว.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนบ้านนาสมนึก ม.6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./เสื้อ พอ.สว.
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ห้องประชุม สนง.สถจ.ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สถจ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.    ร่วมการประชุมมอบหมายภารกิจการแสดง แสง สี เสียง ตำนวนเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ประธานชมการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” วัดถ้ำสุวรรรคูหา หมู่ที่7 บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู วธ./ชุดผ้าไทย
นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด "จารึกมหัศจรรย์ถ้ำสุวรรณคูหา” (รอบสื่อมวลชน) เวทีกลางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำถ้ำสุวรรณคูหา ม.7 บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สนง.วธ.จ.นภ./ชุดผ้าไทย ผ้าหนองบัวลำภู<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31