ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.45 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนสายไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ลานสนามสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช การไฟฟ้า/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สถจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.15 น.   ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเทศบาลที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐาน ปี 2562 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ/สถจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่2 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พมจ./ชุดเสื้อเหลือง
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.    ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล บนผืนผ้าทอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องรับรอง ผวจ.นภ.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 วัฒนธรรม/ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสถานที่ขออนุญาตเล่นการพนันชนไก่ (กรณีขออนุญาตใหม่) ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.    ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬา/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.45 น.    ร่วมการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม สถจ. อบจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่2 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พมจ./ชุดเสื้อเหลือง
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬา/ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30