ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.45 น.   ท่านขนส่งจังหวัด ขอเข้าพบ เพื่อมารายงานตัว ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ ขนส่งจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 7/2562 และประชุมคณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ห้องประชุมภูพานคำ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานเปิดการอบรมความรู้การประกันภัย โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ "ส่งเสริมความรู้ประกันภัยคุ้มครองชีวิตอนามัย ร่ายกาย ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว" โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท กทท./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอเข้าพบ หารือการปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นทานตะวัน ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. นายเวียงชัย แก้วพินิจ กษ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ห้องประชุมลุ่มภู ศึกษาธิการจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.30 น.   ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ชุดผ้าไหม
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
19.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 หอประชุมดาวเรือง รร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.    ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 7/2562 และประชุมคณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ห้องประชุมภูพานคำ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมสัมมนา "การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ./ชุดสูทสากลหรือชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30