ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมประชุมประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สศช./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ความมั่นคง/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ความมั่นคง/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ทอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30