ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมหารือการเตรียมการปรับภูมิทัศน์สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ทอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ออกตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม อำเภอนากลาง ทปค./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ออกตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.    ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานเหล่ากาชาด สนง.เหล่ากาชาด ลช./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ทอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กันยายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30