ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.45 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้วยกุดหลด(บริเวณตรงข้าม โกลบอลเฮ้าส์) อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค.นภ./ชุดจิตอาสาพระราช ทาน904 วปร.
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าป่าสามัคคี วัดป่าโนนขมิ้นพิพัฒน์ทิพยาราม (ในการอุปถัมภ์หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ณ ศาลา (ชั่วคราว) วัดป่าโนนขมิ้นพิพัฒน์ทิพยาราม ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู -ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ อนุรักษ์ รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฎศิลป์ไทย ประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.วัฒนธรรม/ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้วยกุดหลด(บริเวณตรงข้าม โกลบอลเฮ้าส์) อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน904 วปร.
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.   ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าป่าสามัคคี วัดป่าโนนขมิ้นพิพัฒน์ทิพยาราม (ในการอุปถัมภ์หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ณ ศาลา (ชั่วคราว) วัดป่าโนนขมิ้นพิพัฒน์ทิพยาราม ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู -ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้วยกุดหลด(บริเวณตรงข้าม โกลบอลเฮ้าส์) อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค.นภ./ชุดจิตอาสาพระราช ทาน904 วปร.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้วยกุดหลด(บริเวณตรงข้าม โกลบอลเฮ้าส์) อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค.นภ./ชุดจิตอาสาพระราช ทาน904 วปร.
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ห้วยกุดหลด(บริเวณตรงข้าม โกลบอลเฮ้าส์) อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทปค.นภ./ชุดจิตอาสาพระราชทาน904 วปร.<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31