ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าพบประชาชน สวท.นภ. ปชส.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   พบปะผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานนัดพบผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมและจัดเลี้ยง (Horeca) ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สขาหนองบัวลำภู บ.สยาม แม็คโคร.นภ./ชุดคาวบอย(เสื้อลายสก๊อต)
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. สวท.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม POC สนจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ห้องประชุมลุ่มภู ศดธ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.   ร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสถานที่ขออนุญาตเล่นการพนันชนไก่(กรณีขอต่อใบอนุญาต) ห้องประชุม ทปค. ทปค./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ห้องประชุมลุ่มภู ศดธ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31