ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ประธานพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.    ร่วมพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ/ ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31