ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   รายการผู้ว่าพบประชาชน สวท.นภ ปชส.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา กิจกรรมกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2562 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬา/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม POC พาณิชย์จังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ประธานงานรวมพลังภาคีเครือข่ายด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารห้องประชุมชมดาว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ท่องเที่ยวและกีฬา/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31