ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   รอง มทภ.2(2)/รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (2) ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. กอ.รมน./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สอจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมการจัดทำข้อเสนอรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดศิริธรรมพํฒนา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดผ้าไทยสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมงานสัมมนา "Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จในการแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" ประจำปี 2562 สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สถจ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม 25 คน ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประกวดผลงาน พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา สนง.สาธารสุขอำเภอนากลาง อำเภอนากลาง/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม 25 คน ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.15 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู อุตสาหกรรมจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ที่ดินจังหวัด สนง.ที่ดินจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม 25 คน ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สยจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31