ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตรกาชาด อาคาร สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลช.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ซ้อม TO BE NUMBER ONE พร้อมบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ./สวท.นภ. สสจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานการประชุมหารือเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องปฎิบัติราชการรอง ผวจ. นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ห้องแกรนด์บอลรูม3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพมหานคร ศดธ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 2/ชุดจิตอาสาเส้อสีเหลือง(ภาพวาดฝีพระหัตถ์)
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31