ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแบบบูรณาการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหาร โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช จังหวัดภูเก็ต ปภ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติ (Drill) ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปภ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องประชุมลุ่มภู ศึกษาธิการจังหวัด/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 7/2562 ห้องประชุมลุ่มภู ศึกษาธิการจังหวัด/ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ประธานการประชุมหารือเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ศดธ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   เคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประชุมติดตามความคืบหน้าการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องปฏิบัติราชการ หน.สนจ.นภ. สนจ.นภ./ชุดปฏิบัติราชการ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31