ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ประธานทำบุญตักบาตรตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ) ณ บริเวณสี่แยกตลาดแม่สำเนียงจนถึง บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อบจ.นภ./ชุดผ้าไทยพื้นเมือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ททท/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ประธานร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรมงานเลี้ยง Welcome Party “เมืองลุ่มภู”) ห้องประชุมโรงแรม ณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ททท/ชุดวิถีพื้นเมืองย้อนยุค
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรม นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณสี่แยกตลาดแม่สำเนียงจนถึง บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อบจ.นภ./ชุดผ้าไทยพื้นเมือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมภูพานคำ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.30 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ สนจ.นภ./ชุดวิถีพื้นบ้านย้อนยุค
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ติดภารกิจ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรมงานเลี้ยง Welcome Party “เมืองลุ่มภู”) ห้องประชุมโรงแรม ณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ/ททท/ชุดวิถีพื้นเมืองย้อนยุค
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมภูพานคำ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ สนจ.นภ./ชุดวิถีพื้นบ้านย้อนยุค<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31