ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ประธานร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ณ สนามสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ททท/ชุดสุภาพสวมเสื้อโทนสีชมพู
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ และกล่าวถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะภาค 8 และพระสังฆาธิการระดับวัดของจังหวัดหนองบัวลำภู วัดสว่างวนาราม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พศ.จ./ชุดปฎิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมตรวจสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ณ สนามสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ททท/ชุดสุภาพสวมเสื้อโทนสีชมพู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมหารือแนวทางและมาตราการการตรวจสอบสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC ศดธ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม ทปค.จ.นภ. ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
07.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ณ สนามสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ททท/ชุดสุภาพสวมเสื้อโทนสีชมพู
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม ทปค. ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.    ร่วมตรวจสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ สนจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู (กิจกรรม Media FAM Trip : pre-Tour) ณ สนามสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ททท/ชุดสุภาพสวมเสื้อโทนสีชมพู
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมหารือแนวทางและมาตราการการตรวจสอบสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม POC ศดธ.สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมตรวจสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31