ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯและต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เสื้อผ้าไทยสีชมพู
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตรวจสภาพพื้นที่กิจกรรมปล่อยขบวน Media Fam trip:Pre-Tour) ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช๊อป) ในต่างจังหวัด ” ภายใต้ชื่องาน ‘หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ห้องธนาวดี ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พณ.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช๊อป) ในต่างจังหวัด ” ภายใต้ชื่องาน ‘หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ลานโปรชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พณ.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯและต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เสื้อผ้าไทย
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯและต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เสื้อผ้าไทย
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.30 น.   ร่วมตรวจสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตรวจสภาพพื้นที่กิจกรรมปล่อยขบวน Media Fam trip:Pre-Tour) สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนจ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯและต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./เสื้อผ้าไทย<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31