ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ออกรายการสด ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 รายการ “เช้านี้มีแต่เรื่องดี๊ดี” กิจกรรม “งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช๊อป) ในต่างจังหวัด” ภายใต้ชื่องาน ‘หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ พณ.นภ./ชุดผ้าไทยสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.15 น.   สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ สถานีวิทยุ จส.100 “งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช๊อป) ในต่างจังหวัด”ภายใต้ชื่องาน ‘หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” - พณ.นภ./ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   อาจารย์ ม.ราชภัฏ ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. -/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.30 น.   ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู วัดมหาชัย ตำบลลำภู วธ./ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.พช. พช./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สถจ. ห้องประชุม สถจ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด หนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน กรกฎาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31