ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ผอ.ชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. ชลประทาน/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.00 น.   ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นายชาญชัย แก้วอัคฮาด) วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.15 น.   ประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วธ.นภ./ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ห้องประชุมภูพานคำ กกท./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.10 น.   ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วธ.นภ./ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.10 น.   ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วธ.นภ./ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง. สถจ. สนง.สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
18.10 น.   ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วธ.นภ./ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห้องเอราวัณ ชั้น 3 Ground (G) โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18.10 น.   ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วธ.นภ./ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31