ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาลำน้ำห้วยเชียง บริเวณวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาลำน้ำห้วยเชียง บริเวณวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมการประชุมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ห้องประชุม สถจ. สถจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.    ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาลำน้ำห้วยเชียง บริเวณวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง.สถจ.นภ. สถจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15.00 น.   ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาลำน้ำห้วยเชียง บริเวณวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31