ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.00 น.   ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
05.45 น.   ประธานเปิดโครงการ เดิน - วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา ถือศิล 5 ลดละอบายมุข ปีที่ 18 ลานวัดมหาชัย อ.เมืองฯ กทท./ชุดกีฬา
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตร วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพสีขาว
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระใหญ่ถ้ำผาเจาะ วัดพุทธบรรพต (วัดถ้ำผาเจาะ) ม.2 ต.เทพคีรี อ.นาวัง/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
19.19 น.   ประธานพิธีในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมืองฯ วธ./ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
06.30 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพสีขาว
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พศจ.นภ./ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพสีขาว
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31