ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ การทำความสะอาดและทำปุ๋ยจากใบไม้ วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทสจ.นภ./ชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัด./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมเปิดงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ การทำความสะอาดและทำปุ๋ยจากใบไม้ วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทสจ.นภ./ชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงิน ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.30 น.    ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พ.ค. 2562 อ.นากลาง สนจ.นภ/ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-    ลาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.    ร่วมเปิดงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ การทำความสะอาดและทำปุ๋ยจากใบไม้ วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทสจ.นภ./ชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2562 ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พ.ค. 2562 อ.นากลาง สนจ.นภ/ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31