ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   รับคณะสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู -/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เรือนจำ/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.30 น.   ประธานเปิดงานโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารคมนาคม เพื่อรื้อสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณลานหน้าน้ำตกเฒ่าโต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกต้นรวงผึ้ง ศาลาบ้านเก่าโกใต้ หมู่ 8 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง พช./เครื่องแบบจิตอาสา
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินแก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยงานราชการดูแล เนื่องในการสร้างทางหลวง ห้องประชุมแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ลาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ห้องประชุมเหมือนแก้ว กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ทปค./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31