ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
06.00 น.   ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ลงทะเบียนพร้อมกัน) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มท./เครื่องแบบเต็มยศ/สายสะพายชั้นสูงสุด/ไม่สวมหมวก
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาราชวัง (ด้านนอก) มท./เครื่องแบบเต็มยศ/สายสะพายชั้นสูงสุด/ไม่สวมหมวก
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยใพระบรมมหาราชวัง (ยืนเฝ้า) มท./เครื่องแบบเต็มยศ/สายสะพายชั้นสูงสุด/ไม่สวมหมวก
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
07.39 น.   ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สนจ./ชุดผ้าไทย เสื้อสีเหลือง
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ลาอุปสมบท วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง พศ.
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.    ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สนจ./ชุดผ้าไทยหรือชุดสภาพ เสื้อสีเหลือง
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
07.00 น.   ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สนจ./ชุดผ้าไทยหรือชุดสภาพ เสื้อสีเหลือง<<<   ก่อนหน้า | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31