ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

- ว่าง -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

-ว่าง-
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เข้าเวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -
- ว่าง -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-    - - -
-ว่าง-
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-    - - -
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-    - - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2564 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31