ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมเคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “นาด่านคัพ “ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาด่าน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา ผอ.รร.บ้าน นาด่าน/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   นัดไกล่เกลี่ย ห้องประชุมลุ่มภู ศดธ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.01 น.   ร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ “ค่ายก้าวใหม่” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย คุมประพฤติ/ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมเคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมลุ่มภู ศอ.ปส.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุม สถจ. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
08.00 น.   ร่วมเคารพธงชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดปฏิบัติราชการ<<<   ก่อนหน้า | เดือน มีนาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  


กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 2)
ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 2746