วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -

นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ทสจ./ชุดผ้าไทย

นายอนุชา พัสถาน
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   วันหยุดราชการ - -

นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2565 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31