วันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู (สกสค.จ.นภ.) ศูนย์ราชการจังหวัด สกสค.จ.นภ./ชุดสุภาพ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม สถจ.นภ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อบจ.นภ./ชุดสุภาพ

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา จังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 101 ม.6 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม 25 คน ชั้น 2 สยจ.นภ. สยจ.นภ./ชุดสุภาพ

นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.พช.นภ./ชุดสุภาพ

นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คปจ.) ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ปฏิรูปที่ดิน.จ.นภ./ชุดสุภาพ

นายอนุชา พัสถาน
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ./ชุดสุภาพ

นายอนุชา พัสถาน
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม สถจ.นภ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อบจ.นภ./ชุดสุภาพ

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-    - - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2565 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31