ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร -
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   บ้านพักเด็กจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ บ้านพักเด็ก/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.30 น.   ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ลาพักผ่อน - -
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมภูพานคำ สนจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.30 น.   ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ.นายเวียงชัย แก้วพินิจ สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 2)
ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 2746
การพิมพ์รายงานแสดงผลเลขไทยสมบุรณ์ผ่าน IE11