ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายพิชัย พาศรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่งกาย
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนง.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู/ชุดสุภาพ
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน วัดป่าศรีมาลัยวัลย์ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลเอราวัณ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - สนจ.นภ./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
11.00 น.   ร่วมกิจกรรม "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - 19 " โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สนง.ลช./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน เพื่อกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง วัดป่าศรีมาลัยวัลย์ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.    ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน เพื่อกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลเอราวัณ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทปค.จ.นภ./ชุดสุภาพ
นายพิชัย พาศรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สนจ.นภ./ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2564 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31