ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หน่วยงาน /
การแต่กาย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานพิธีงานวันครู ประจำปี 2562 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมือง ศธจ./ชุดผ้าไทย
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   การไฟฟ้าฯจังหวัดหนองบัวลำภูขอเข้าพบสวัสดีปีใหม่ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นภ. การไฟฟ้าฯ/ชุดสุภาพ
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ.หนองบัวลำภู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ห้องประชุมภูพานคำ สสจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางการประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อย่างยั่งยืน ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อ.โนนสัง สนจ./ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานการประชุมการตัดสินประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุมลุ่มภู ปชส./ชุดสุภาพ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ห้องประชุมภูพานคำ สสจ./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2562 ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13.30 น.    ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ห้องประชุมภูพานคำ สสจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางการประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อย่างยั่งยืน ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อ.โนนสัง สนจ./ชุดสุภาพ<<<   ก่อนหน้า | เดือน มกราคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 2)
ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 2746